ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Hotel ΑΙΓΩΝ
Βεργίνα Ημαθίας - 59032
Τηλέφωνο για κρατήσεις: 23310 92524, 92588 - Fax: 23310 92587
Κινητό: 6973 249128
E-mail: aegae@otenet.gr

 

Hotel AIGON
Vergina Imathias - 59032
For reservations call: +30 23310 92524, 92588
Fax: +30 23310 92587
Mobile: +30 6973 249128
E-mail: aegae@otenet.gr

 

 

 

Τηλέφωνο
για κρατήσεις:

23310 92524, 92588
Κινητό:
6973 249128
Fax:
23310 92587
E-mail:
aegae@otenet.gr

For reservations call:
+30 23310 92524, 92588
Mobile:
+30 6973 249128
Fax:
 +30 23310 92587
E-mail:
aegae@otenet.gr


σχεδιασμός & φιλοξενία ιστοσελίδων ANDY WEB